Лични данни и бисквитки

ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ

1. Сайтът Puholin.com събира и обработва само онези минимално необходими лични данни, които са свързани с дейността му и за които Клиентът е дал изричното си съгласие да бъдат събирани и обработвани или при наличие на друго законно основание за това.

 2. Puholin.com събира и обработва лични данни на Клиента в следните случаи и за посочените цели:

- В случай, че сте се съгласили да получавате информационен бюлетин на Продавача и сте представили e-mail 

- При запитване до Продавача по електронен път е необходимо Клиентът да посочи мейл за връзка, за да се свърже Продавачът с него. При допълнително предоставена информация, същата ще бъде обработена само до колкото е необходимо да бъде отговорено на съответното запитване.

- При създаване на личен профил на интернет страницата на електронния магазин Клиентът предоставя имена, мейл, адрес и телефон.

- При заявка, приемане и изпълнение на поръчки в онлайн магазина - се обработва допълнително следните категории лични данни: три имена, телефонен номер, адрес за доставка, време на доставка, ако е избрано такова.

- При заплащане с кредитна или дебитна карта сайтът  пренасочва процеса към модула за разплащане с банкови карти на Борика, от който Продавачът получава само информация дали заплащането е преминало успешно или не. Продавачът не съхранява и не обработва информация за платежните карти.

- При ползване на клиентски профил, Клиентът има информация за всички направени от него поръчки. Продавачът предоставя възможност на Клиента да променя и актуализира предоставените данни.

3. При желание от страна на Клиента, има възможност да бъдат запазени артикулите в кошницата за пазаруване и да бъдат поръчани на по-късен етап и при ново посещение на профила. За тази цел Продавачът използва бисквитки, за които е налице подробна информация по-долу.

4. Продавачът съхранява предоставените лични данни само за необходимия срок с оглед целите, за които същите са събрани. Клиентът може по всяко време да изрази желанието си профилът му, както всички негови лични данни да бъдат заличени, както и да заяви отказ да получава информационен бюлетин.

5. Продавачът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация или когато Продавачът  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Puholin.com предоставя съответно необходимите данни единствено на доверени партньори – доставчици на съответната поръчка, доставчици на меркетингови и уеб дизайн услуги, с оглед небходимостта да изпълни задълженията си по сключения договор.

7. Продавачът обработва личните данни единствено и само с посочените в настоящите общи условия цели и срокове. Достъп до данните се предоставя единствено на конкретно определени лица, обучени за работа с личнни данни

8. Клиентът има право да получава информация относно обработваните лични данни за него, а в случай, че прецени, че е налице нарушение на правата за защита на личните му данни има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните дани.

9. За разглеждане на електронния магазин не се изисква регистрация или предоставяне на лични данни. При зареждане на страницата на електронния магазин и при преглед на нейното съдържание се използват „бисквитки“, които позволяват нейното правилно функциониране. При извършване на поръчки през сайта, бисквитките позволяват на сайта да запомни кои продукти са добавени в потребителската кошница, до потвърждаване на поръчката.

10. Бисквитките остават в крайното устройство на Клиента до следващо зареждане на страницата на електронния магазин. Клиентът може да изтрие бисквитките или да настрои браузъра си да не запаметява такива, посредством настройките на браузъра.


1. Сайтът Puholin.com събира и обработва само онези минимално необходими лични данни, които са свързани с дейността му и за които Клиентът е дал изричното си съгласие да бъдат събирани и обработвани или при наличие на друго законно основание за това.


 2. Puholin.com събира и обработва лични данни на Клиента в следните случаи и за посочените цели:


- В случай, че сте се съгласили да получавате информационен бюлетин на Продавача и сте представили e-mail 


- При запитване до Продавача по електронен път е необходимо Клиентът да посочи мейл за връзка, за да се свърже Продавачът с него. При допълнително предоставена информация, същата ще бъде обработена само до колкото е необходимо да бъде отговорено на съответното запитване.


- При създаване на личен профил на интернет страницата на електронния магазин Клиентът предоставя имена, мейл, адрес и телефон.


- При заявка, приемане и изпълнение на поръчки в онлайн магазина - се обработва допълнително следните категории лични данни: три имена, телефонен номер, адрес за доставка, време на доставка, ако е избрано такова.


- При заплащане с кредитна или дебитна карта сайтът  пренасочва процеса към модула за разплащане с банкови карти на Борика, от който Продавачът получава само информация дали заплащането е преминало успешно или не. Продавачът не съхранява и не обработва информация за платежните карти.


- При ползване на клиентски профил, Клиентът има информация за всички направени от него поръчки. Продавачът предоставя възможност на Клиента да променя и актуализира предоставените данни.


3. При желание от страна на Клиента, има възможност да бъдат запазени артикулите в кошницата за пазаруване и да бъдат поръчани на по-късен етап и при ново посещение на профила. За тази цел Продавачът използва бисквитки, за които е налице подробна информация по-долу.


4. Продавачът съхранява предоставените лични данни само за необходимия срок с оглед целите, за които същите са събрани. Клиентът може по всяко време да изрази желанието си профилът му, както всички негови лични данни да бъдат заличени, както и да заяви отказ да получава информационен бюлетин.


5. Продавачът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация или когато Продавачът  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


6. Puholin.com предоставя съответно необходимите данни единствено на доверени партньори – доставчици на съответната поръчка, доставчици на меркетингови и уеб дизайн услуги, с оглед небходимостта да изпълни задълженията си по сключения договор.


7. Продавачът обработва личните данни единствено и само с посочените в настоящите общи условия цели и срокове. Достъп до данните се предоставя единствено на конкретно определени лица, обучени за работа с личнни данни


8. Клиентът има право да получава информация относно обработваните лични данни за него, а в случай, че прецени, че е налице нарушение на правата за защита на личните му данни има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните дани.


9. За разглеждане на електронния магазин не се изисква регистрация или предоставяне на лични данни. При зареждане на страницата на електронния магазин и при преглед на нейното съдържание се използват „бисквитки“, които позволяват нейното правилно функциониране. При извършване на поръчки през сайта, бисквитките позволяват на сайта да запомни кои продукти са добавени в потребителската кошница, до потвърждаване на поръчката.


10. Бисквитките остават в крайното устройство на Клиента до следващо зареждане на страницата на електронния магазин. Клиентът може да изтрие бисквитките или да настрои браузъра си да не запаметява такива, посредством настройките на браузъра.